Ny rapport: Så möter vi Sveriges elbehov 2045

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Hela Sverige måste kraftsamla för omställning och elektrifiering – det är slutsatsen i en ny rapport från Energiföretagen. Kommande 20 år bedöms elanvändningen öka från dagens 140 TWh till 330 TWh per år. För att lyckas med omställningen måste dagens lagstiftning moderniseras och samhällsacceptansen öka, för både ny elproduktion och nya elnät. Politisk handlingskraft, nytänkande och regional samverkan är viktiga nycklar, enligt Energiföretagens vd Åsa Pettersson.

En ny rapport från Energiföretagen visar att Sveriges elbehov beräknas öka från dagens 140 TWh per år till 330 TWh 2045. Detta baserat på att näringslivet elektrifierar i den omfattning man hittills aviserat.

- Sveriges industri och transportsektor är tydliga med att vägen till omställning stavas elektrifiering, och vi i energibranschen vill kunna leverera den el som behövs. Vi uppmanar därför till politisk handlingskraft och att riksdagens partier ställer sig bakom ett antal åtgärder som röjer hinder och uppmuntrar till investeringar i alla typer av fossilfri elproduktion och elnät i hela Sverige, säger Åsa Pettersson, vd för Energiföretagen.

Rapporten visar att oavsett om elbehovet i slutändan skulle bli högre eller lägre än 330 TWh/år 2045, krävs en verklig kraftsamling av samhället. Under förra året producerades omkring 170 TWh el i Sverige, vilket innebär att det krävs nära en fördubbling av elproduktionen för att möta kommande elbehov.

- Jag är övertygad om att vi kan klara att bygga ut elsystemet i den takt som krävs – men vi måste agera nu. Att korta tillståndsprocesserna för både elnät och elproduktion är en högst prioriterad åtgärd. Men det är också viktigt att öka acceptansen för etablering av elinfrastruktur genom att visa att omställning, utöver klimatnytta, också leder till arbetstillfällen och välfärd. Här ser vi att ökad regional samverkan mellan politik, näringsliv, kommuner och samhället i stort är viktigt för att lyckas, avslutar Åsa Pettersson.

Rapporten visar bland annat att:

  • På 22 år behöver Sverige rusta elsystemet för ett elbehov på omkring 330 TWh, baserat på de investeringar som industrin aviserat.
  • Industrins elektrifiering leder till en omfördelning av elbehovet i Sverige, där norr och söder har ungefär samma behov 2045.
  • Idag produceras omkring 170 TWh el i Sverige årligen. För att möta det växande elbehovet måste investeringar ske i nya anläggningar, liksom i det befintliga systemet då många kraftverk når sin tekniska livslängd under perioden.
  • Behovet av elnätsinvesteringar för att ansluta och transportera all ny elproduktion rör sig om uppskattningsvis 400 miljarder kronor fram till 2030 och uppåt 1000 miljarder 2045.
  • Politisk handlingskraft, kortare och effektivare tillståndsprocesser, beslut som röjer hinder för all fossilfri elproduktion, rätt förutsättningar för elnätinvesteringar, liksom tillgång på rätt kompetens är några av de nödvändiga åtgärder som lyfts i rapporten för att lyckas.

Länk till Energiföretagens rapport med förslag på åtgärder.

Länk till underlagsrapport (beräkningar och siffror).

Rapporten presenteras idag vid ett webbinarium som kan ses från kl 10.00 (och i efterhand) på www.energiforetagen.se/play

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm

Per Holm

Ansvarig klimatpolitik
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se