Energiföretagens topprioriteringar i EU-valet

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

EU-valrörelsen har börjat och Energiföretagen har tagit fram ett inspel till EU:s strategiska agenda inför kommande mandatperiod. Energiföretagen topprioriteringar är fortsatt klimatomställning, ett EU-klimatmål om 90 % koldioxidneutralitet för 2040 samt en elmarknad som stöttar en utbyggnad av all fossilfri elproduktion. 

Energiföretagen har tagit fram ett inspel till EU:s strategiska agenda inför nästa femåriga mandatperiod, som inleds efter sommarens EU-val. Den används för att påverka kommissionens prioriteringar och därmed de kommande lagförslagen från dem. Men också för att påverka lagstiftarna i form nya EU-parlamentariker och regeringsrepresentanterna i ministerrådet. 

Inför det stundande EU-valet har diskussionen inom EU mer och mer kommit att handla om industriell konkurrenskraft och sårbara kunder. Detta är dels en reaktion på de stora stöd som ges till omställande industri och energisektor i USA och Kina, dels en reaktion på de höga prisnivåer som följde av energikrisen. Enligt de valprognoser som finns tillgängliga kan man dessutom vänta att konkurrenskraft och klimatambitioner i högre grad ställs emot varandra under kommande mandatperiod.

Det är i ljuset av denna kontext våra tre topprioriteringar ska ses:

  • Fortsatt klimatomställning, där genomförande av Fit for 55 betonas och vi föreslår en kommissionär med ansvar för klimatomställningen som kan reda ut i målkonflikterna.
  • Sätt ett EU-klimatmål om 90 % koldioxidneutralitet för 2040 för att lyckas nå EU:s mål om koldioxidneutralitet till 2050.
  • En elmarknad som stöttar utbyggnad av fossilfri elproduktion, genom att se över om regelverken behöver utvecklas ytterligare.

EU-valrörelsen har startat i ett läge där upprepade värmerekord, säkerhetsläget och våra framtida jobb gör klimat- och energifrågorna mer angelägna än någonsin. EU-valet måste därför bli ett klimat- och energival.

Läs Energiföretagens EU-agenda i sin helhet (engelska). 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Enhetschef Politik & samhälle
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se

Julia Lindholm

Julia Lindholm

Ansvarig Energiföretagens Brysselkontor
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: +32 483 033 156
E-post: julia.lindholm@swedenergy.se