Energiföretagen stödjer kommissionens förslag om 90% utsläppsminskning till 2040

Publicerat av: Julia Lindholm ·

Igår den 6 februari presenterade EU:s klimatkommissionär Wopke Hoekstra kommissionens klimatmål till 2040. Kommissionens förslag betonar att utsläppen av växthusgaser bör minska med 90 procent till 2040 jämfört med 1990 års nivåer för att nå klimatneutralitet till 2050.  

– Det är glädjande att kommissionen presenterar ett mål som är i linje med den senaste vetenskapen om hur utsläppen behöver minska för att begränsa den globala uppvärmningen, säger Per Holm, ansvarig klimatpolitik på Energiföretagen. 

Det meddelade förslaget till klimatmål för 2040 syftar till att bana väg för ett klimatneutralt EU 2050 och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C, i enlighet med Parisavtalet. Målen i sig är ett icke lagstiftande initiativ från kommissionen, men de kommer att fungera som ett riktningsvisande verktyg åt EU:s lagstiftare till nästa mandatperiod, då mål ska bli till lag 

EU:s mål att minska utsläppen av växthusgaser med 90% till 2040 jämfört med 1990 går i linje med Energiföretagens position, läs positionen här. För att uppnå målen ser Energiföretagen att de viktigaste fokusområdena är följande: 

  • Snabbare elektrifiering av industri och transport. 
  • Ökade investeringar i alla fossilfria produktionsslag samt mer investeringar i elnät och flexibilitet.  
  • Öka den sociala acceptansen för omställningen till fossilfri energi. 
  • Sist men inte minst måste åtgärder vidtas snabbt för att nå målen i tid. 

Efter Europaparlamentsvalet den 9 juni kommer en ny kommission tillsättas, vilken kommer ha de presenterade klimatmålen som riktningsvisare för nya lagförslag.  

– Vi hoppas att parlamentet också kommer stå bakom det föreslagna målet och att det åtföljande lagstiftningspaketet blir väl avvägt och effektivt, avslutar Per Holm. 

Energiföretagen kommer nu att analysera förslaget och konsekvensutredningen i detalj. 

Här finner du kommunikationen och konsekvensutredningen från EU-kommissionen. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm

Per Holm

Ansvarig klimatpolitik
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se