Energiforsk har analyserat rapport om elpriser

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Forskare i Energiforsks program Nepp har gjort en snabbanalys av rapporten ”Till vilket elpris som helst?” från Skandinaviska policyinstitutet. Analysen pekar på stigande elpriser i elprisområde 1, framför allt om inte elproduktionen ökar i takt med efterfrågan, men visar klart lägre priser än rapporten från Skandinaviska policyinstitutet

I analysen ”Modellanalyser av den svenska elprisutvecklingen” jämför Nepp resultaten från rapporten ”Till vilket elpris som helst?” som publicerades den 30 januari 2024. Jämförelsen görs dels med tidigare analyser från Nepp, dels med ny modellering som anpassats så långt möjligt efter de förutsättningar som redovisas i rapporten från Skandinaviska policyinstitutet.

Läs hela nyheten och rapporten på Energiforsks hemsida.