Viktigt och välkommet med tydliga energipolitiska mål

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

Regeringen presenterade i december en promemoria med förslag till nya energipolitiska mål. Dels föreslår man ett nytt planeringsmål för elproduktion, dels ett nytt mål för leveranssäkerheten. Skrivelsen utgör grund för den energipolitiska proposition som är aviserad till 12 mars. Energiföretagen har sänt in sitt remissvar där man välkomnar de föreslagna energipolitiska målen.

Regeringen föreslår ett planeringsmål för framtida elanvändning. Nivån är i linje med tidigare scenarier från Energiföretagen och anda och regeringen bedömer att Sverige behöver planera för en framtida elanvändning om minst 300 Terawattimmar till 2045. Detta är angeläget och i linje med vad Energiföretagen och branschen efterfrågat tidigare, bland annat i den ”Handlingsplan för klimatomställning” som energiföretagen presenterade den 9 november 2023.

Dock saknar Energiföretagen sektorskopplingen mellan el- och värmesystemet i promemorian, liksom beskrivningar av vätgasens roll och potential i energisystemet. Energiföretagen vill även se delmål före 2045, till exempel till 2030 för att skynda på omställningen.

– Regeringens mål för leveranssäkerhet är ett välkommet besked. Energiföretagen understryker i sitt remissvar att kostnader för att stärka leveranssäkerhet bör belysas. Ökade ambitioner för beredskap på energiområdet bör bekostas av staten och inte föras över på kundkollektivet, säger Hannes Borg, samverkansansvarig, Energiföretagen.

I samband med att promemorian presenterats har regeringen även initierat samtal med näringslivet och med oppositionspartierna i riksdagen. Energiföretagen ser positivt på dessa samtal och efterfrågat en bred uppslutning och långsiktighet kring energipolitiken.

Länk till remissvar.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se