Efterlängtat godkännande av EU-kommissionen av stöd för bio-CCS

Publicerat av: Eva Rydegran ·

EU-kommissionen godkände den 2 juli efter en långdragen prövning stödet för bio-CCS ur statsstödssynpunkt.

– Det är ett efterlängtat beslut från EU-kommissionen att de efter en långdragen process godkänt utformningen av stödet för bio-CCS. EU-kommissionen konstaterar att stödet är nödvändigt, lämpligt och proportionellt för att stimulera investeringar i storskaliga projekt för avskiljning och lagring av biogen koldioxid. Detta innebär att Energimyndigheten kan genomföra den första omvända auktionsomgången under hösten, vilket betyder att branschen förhoppningsvis kan ha sina första storskaliga anläggningar för bio-CCS igång till 2027, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för styrmedel och skatter på Energiföretagen Sverige.

EU-kommissionären för konkurrenspolitik, Margarethe Vestager, uttalade i samband med beslutet:
–Detta stöd på 3 miljarder euro kommer att göra det möjligt för Sverige att avskilja och permanent lagra en betydande mängd koldioxid som genereras vid förbränning eller bearbetning av biomassa. Stödet kommer att hjälpa Sverige och EU att uppnå det ambitiösa målet om klimatneutralitet senast 2050 och ser samtidigt till att snedvridningen av konkurrensen begränsas till ett minimum.

EU-kommissionen godkänner i beslutet i enlighet med EU:s statsstödsregler den svenska stödordning på 36 miljarder kronor för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) som ska ske genom så kallad omvänd auktionering som ska genomföras av Energimyndigheten. Det eller de företag som kan erbjuda tjänsten att avskilja, transportera och geologiskt lagra koldioxid från förnybara källor och samtidigt har lägst behov av stöd per lagrad ton koldioxid vinner auktionen.

Åtgärden syftar till att göra CCS till ett praktiskt och verkningsfullt verktyg för att begränsa klimatförändringarna. Detta förväntas öka investerarnas förtroende för CCS-teknik, minska kostnaderna för dess framtida användning och därmed underlätta utvecklingen av en CCS-värdekedja i EU och också ge förutsättningar för en marknadsdriven utveckling av kolsänkor. I fjärrvärmesektorns strategi för bio-CCS som presenterades 2022 redovisades planer som innefattar bland annat att branschen ska ha ett tiotal anläggningar i gång fram till år 2035 som kommer att kunna bidra med mellan 3 och 4 miljoner ton per år av negativa koldioxidutsläpp. År 2045 kommer flertalet av branschens större anläggningar att vara utrustade med CCS-teknik. Införandet av stödet för bio-CCS är en helt avgörande pusselbit för att strategin ska kunna förverkligas. Branschens strategi för bio-CCS finns att läsa här.

EU-kommissionens pressmeddelande finns att läsa här och regeringens pressmeddelande här. Energimyndigheten har en samlingssida med information kring den omvända auktionen för bio-CCS här och kommer anordna ett informationswebbinarium om den kommande utlysningen (omvända auktionen) den 15 augusti.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se