Äntligen en utsläppsfaktor för klimatgaser från förbränning av avfall

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Avfall Sverige har nyligen publicerat en nationell utsläppsfaktor för fossila klimatgaser från förbränning av avfall. Det är ett viktigt steg för att tydliggöra att vår produktion och konsumtion av produkter, i synnerhet plast, innebär en stor utmaning som vi behöver ta itu med.

Kraftvärmeverket Högdalenverket i Stockholm

Användningen av en utsläppsfaktor för att räkna klimatutsläppen från avfall som skickas till behandling genom förbränning kan komma att bli ett viktigt steg för att öka utsortering och materialåtervinning av avfall. Avfallet uppstår ju på grund av vår konsumtion och hantering av produkter när de väl blivit avfall, det vill säga hur vi samlar, sorterar och återvinner avfallet. Det gäller i synnerhet plastavfall.

Koldioxidutsläppen från avfallsförbränning tillskrivs idag den som använder energin som alstras vid förbränningen, alltså fjärrvärmekunden, och inte den som har utnyttjat avfallsbehandlingstjänsten, alltså den som gett upphov till avfallet. Detta enligt en överenskommelse i Värmemarknadskommittén (VMK). Incitamenten för den som ger upphov till avfallet att minska mängderna avfall är därmed små.

VMK har nu därför rekommenderat en metod för att få fram ytterligare information i avfallets aktörskedja. För detta har VMK bland annat utgått från de rekommendationer som Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och HSB tagit fram till sina medlemmar. När det rör miljövärdering av energi från avfallsförbränning rekommenderar VMK att fastighetsägaren bör efterfråga emissionsdata från sin avfallsentreprenör, avseende totala utsläpp från förbränning av det egna avfallet.

Med tanke på att kommunerna har kommit olika långt med insamling och sortering av plast är nästa naturliga steg att schablonen ersätts av utsläppsfaktorer per kommun. Avfall Sverige planerar att fortsätta med att utveckla mer specifika utsläppsfaktorer per kommun under hösten.

– Det är önskvärt att koldioxidutsläppen från avfall på sikt belastar avfallskunden. Det skickar fel incitament att de fossila utsläppen från energiåtervinning fortfarande belastar energikunden i överenskommelsen – de borde ligga på avfallsbehandlingstjänsten. Men vi hoppas att vår publicering ökar medvetenheten om klimatpåverkan från avfall och leder till bättre insamling, sortering och materialåtervinning av avfall, och då i synnerhet för plastavfall, säger Klas Svensson, rådgivare för energiåtervinning på Avfall Sverige.

Läs mer på Avfall Sveriges hemsida.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se