Energipolitisk debatt i riksdagen om nya mål

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Regeringen har föreslagit nya energipolitiska mål, ett planeringsmål och ett leveranssäkerhetsmål. Målen behandlades i riksdagen med beslut den 29 maj och en föregående energipolitisk debatt. Den energipolitiska debatten samlade energitalespersoner från samtliga riksdagspartier och gav en överblick över den aktuella energipolitiska debatten. 

Mats Green, Moderaterna, inledde med att kritisera den tidigare förda energipolitiken som enligt honom lett till nedläggning av kärnkraft och straffskatt på kraftvärmen. Med regeringens nya mål sätter man en ny och tydlig inriktning. Genom målet för leveranssäkerhet får expertmyndigheten Svenska kraftnät ett avgörande inflytande att peka ut vad kraftsystemet skall klara av.  

Sverigedemokraternas Tobias Andersson, näringsutskottets ordförande, lyfte även han fram de tydliga mål som regeringen presenterat i sin proposition. Tobias Andersson lyfte även fram problemet med effektbrist och den roll som gasturbiner kan spela i elsystemet till dess att kärnkraften är utbyggd.  

Energi- och näringsminister Ebba Busch medverkade inte i debatten utan Kristdemokraterna representerades av Camilla Brodin. Även hon inledde med att kritisera föregående regerings energipolitik. Camilla betonade effektbehovet i elsystemet och problematiserade en allt för hög andel väderberoende kraft.  

Liberalernas Louise Eklund tog avstamp i effektsituationen i södra Sverige och inledde även hon med att kritisera tidigare förd energipolitik. För att leva upp till de nya energipolitiska målen vill liberalerna framför allt se ny kärnkraft vid sidan av övrig utbyggnad.  

Socialdemokraterna har valt att motsätta sig regeringens föreslagna mål tillsammans med Centerpartiet. Energipolitisk talesperson Fredrik Olovsson efterlyste tydliga åtaganden för de närmsta fem till tio åren liksom ett förtydligande av vad regeringen avser med sitt mål för leveranssäkerhet. Även Centerpartiets Rickard Nordin och Vänsterpartiets Birger Lahti kritiserade regeringen för bristande ambitioner till 2030 

Även miljöpartiets Linus Lakso lyfte fram konkreta mål till 2030. Här har miljöpartiet utvecklat tankar kring ”grön baskraft” där man vill se tydlig roll för kraftvärmen i kombination med andra resurser så som energilager.  

I de efterföljande meningsutbytena och replikerna uppstod snabbt en tydlig polarisering mellan partierna. Regeringspartierna kritiserade tidigare regerings politik och oppositionspartierna kritiserade regeringen för svaga ambitioner, framför allt till 2030. Även om oppositionspartierna avvisar regeringens förslag till mål har regeringen stöd i riksdagen för målen som nu antagits.  

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se