Positivt med tydligt regelverk för vätgas

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

En utbyggd infrastruktur för vätgas skulle skapa flexibilitet för elsystemet, stärka energiberedskapen och framför allt göra det möjligt för fler verksamheter att få tillgång till en växande vätgasmarknad och förbättrade möjligheter till omställning, skriver Energimyndigheteten i ett pressmeddelande och föreslår samtidigt ett antal åtgärder som ska främja utvecklingen av Sveriges vätgas. 

Ett uppdaterat och sammanhängande regelverk är nödvändigt för att underlätta utbyggnaden av vätgas. Det konstaterar Energimyndigheten som nu delrapporterar uppdraget att samordna arbetet med vätgas i Sverige. 

- Det är viktigt att inte ett ineffektivt regelverk stoppar investeringsviljan i klimatomställningen. Det är därför mycket positivt med Energimyndighetens fokus på att utveckla regelverket för vätgasinfrastrukturen, något som Energiföretagen också pushat för i flera år. Vi hoppas att regeringen tar detta inspel från Energimyndigheten som en positiv impuls att gå vidare och bereda marken med nödvändiga beslut för att ge rätt förutsättningar för den nödvändiga vätgasexpansionen inom olika industrigrenar och transportslag, säger Lars andersson ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas på Energiföretagen.

Det är stålindustrins omställning till fossilfrihet samt ny industri i norra Sverige som driver på utvecklingen av fast vätgasinfrastruktur. Energimyndighetens analys visar att det finns ekonomi i att producera vätgas på flera ställen i landet och transportera vätgasen via rörledningar till olika användare. 

Förutom kompetens krävs ett långsiktigt åtagande för att följa och analysera utvecklingen samt röja eventuella hinder för utbyggnaden. Energimyndigheten föreslår att myndigheten får i uppdrag att verka som nationellt centrum för vätgas och samordnare av utbyggnaden av vätgasinfrastrukturen. 

Läs delrapporten i sin helhet här. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lars Andersson

Lars Andersson

Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 04
Mobil: 070-111 27 02
E-post: lars.andersson@energiforetagen.se