Regeringen menar allvar om vattenkraftens omprövningar

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

I ett pressmeddelande den 15 mars meddelar regeringen att man remitterar ett förslag om att flytta fram sista datum för ansökan om moderna miljövillkor till den 1 juni 2024. Regeringen informerar även om att det finns en målsättning att inom denna tid besluta om åtgärder som säkerställer att omprövningarnas påverkan på elsystemet blir acceptabel ur ett elsystemperspektiv. Energiföretagens vattenkraftexpert Johan Bladh anser att det är bra att regeringen inte släpper omprövningarna vidare innan vi har ett fungerande regelverk på plats. 

Flera av Energiföretagens medlemmar har verksamhet som ingår i de berörda prövningsgrupperna. Att få alla ansökningshandlingar i ordning är ett omfattande arbete. 

– Ingen som arbetar operativt med att förbereda omprövningarna är betjänt av besked med kort framförhållning, säger Johan Bladh. Det är dock bättre än alternativet att behöva lämna in ansökningar och prövas mot ett regelverk som bevisligen inte fungerar, tillägger han. 

Den konsekvensutredning som Svenska kraftnät genomfört på regeringens uppdrag tillsammans med Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten visar att omprövningarna för moderna miljövillkor skulle ha orsakat en oacceptabel påverkan på elsystemet om de hade tillåtits fortsätta. 

– Beskeden som ges i pressmeddelandet visar att regeringen menar allvar med vad det står i Tidöavtalet, menar Johan Bladh. Man släpper inte omprövningarna vidare innan man har ett fungerande regelverk på plats. 

Det är andra gången regeringen förlänger pausen av den nationella planen. Energiföretagen anser dock att man får ha respekt för att det finns en del ganska knepiga juridiska frågeställningar kring detta, till exempel frågor som kopplar till så kallade äldre rättigheter och till Natura 2000-regelverket. 

– Det kan möjligen vara så att man initialt underskattat komplexiteten i dessa frågor och nu har insett att det behövs mer tid för att hitta lösningarna, tror Johan Bladh. För alla som är inblandade i omprövningarna är det också nödvändigt att det ges rimlig tid att anpassa underlag och ansökningar till förändringar i regelverket. 

Ansvaret för beredning av regeländringar och styrning av berörda myndigheter ligger under Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. På Energiföretagens Arena vattenkraft i november 2023 talade närvarande representanter från departementet om risken för att EU-kommissionen skulle vidta åtgärder mot Sverige om den nationella tidplanen ändras. Johan Bladh ser dock den risken som liten. 

– Våra skyldigheter gentemot EU är att uppnå vattendirektivets mål inom utsatt tid. Att Sverige flyttar datum för inlämning av ansökningshandlingar till våra domstolar innebär inte med automatik att vi når målen senare. Ett tydligare regelverk kommer att effektivisera processen i prövningsskedet och är därför en förutsättning för att vi ska kunna genomföra omprövningarna i takt med den nationella tidplanen, menar Johan Bladh och tillägger: Det viktiga är därför vilka åtgärder regeringen nu vidtar fram till den 1 juni för att säkerställa en fungerande omprövningsprocess när den väl startar igen. Vattenkraftens förnybara elproduktion och unika förmågor är avgörande för genomförandet av regeringens Klimathandlingsplan. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se