Utan elnätsinvesteringar ingen elektrifiering

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

DN skriver den 25 mars om elnätsbolagens avgifter. Energiföretagen vill lyfta fram några aspekter kring behovet av elnätsföretagens förutsättningar och samhällets behov av elnätsinvesteringar.

I reportaget anges att elnätsbolagens intäkter regleras av ett intäktstak som sätts av Energimarknadsinspektionen (Ei). Förvaltningsrätten har gett bolagen rätt. Domstolen har alltså gett bolagen rätt i hur lagen tolkas, och därmed vad som är en skälig avkastning sett till lagens krav och syn på risker. Även själva avgiften som kunden betalar styrs av ett omfattande regelverk som ställer krav på avgiftens skälighet och utformning.

Den speciella lagen om särskilt investeringsutrymme (LOSI) från 2021 uppmärksammas i artikeln. Denna lag innebär att nätföretag som haft rätt att ta ut avgifter i enlighet med det tak som satts av Ei för perioden 2012-2015, men inte utnyttjat dessa medel fullt ut, ska kunna ansöka om att få utnyttja dem efterkommande perioder.

Men, pengarna är öronmärkta för investeringar och för kunna ansöka om så kallad överrullning måste företaget kunna redovisa vilka investeringar man avser att göra och Energimarknadsinspektionen följer upp ärendena.

Det finns nu ett förslag att slopa LOSI enligt en utredning som lämnats till regeringen, SOU 2023:64. Utredningens tillsattes för att se över Ei:s roll utifrån EU-rätten. Energiföretagens bedömning är att LOSI inte strider mot EU-rätten och att utredningens förslag är allt för långtgående. Energiföretagen uppskattar att ca 18 till 20 miljarder kronor i investeringar kan utebli om LOSI slopas. Något som är olyckligt enligt Energiföretagen:

– Omvärlden förändras och klimatomställningen och elektrifieringen blir alltmer akut – vilket gör investeringsbehoven i elnätet större än någonsin. I den energipolitiska inriktningsproposition som nyligen presenterats pekar också regeringen på en mer än dubblad elanvändning till 2045 och att en snabb och ändamålsenlig utbyggnad av elnätet är viktig för att möjliggöra samhällets fortsatta elektrifiering. I ett sådant läge har vi inte råd att mista upp emot 20 miljarder i framtida elnätsinvesteringar, säger Hannes Borg, ansvarig för samhällskontakter på Energiföretagen.

Läs mer om vad som styr elnätsföretagens verksamhet och samhällets behov av investeringar: Energiföretagen förklarar: Därför ökar elnätskostnaderna - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se