Energiföretagen Sverige – ny energibranschförening

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Från onsdagens extrastämma respektive extra årsmöte. Foto Jon Alexandersson.

Med energisystemet som grund har medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme enhälligt enats om att starta en ny gemensam branschförening – Energiföretagen Sverige. Föreningen föds omgående i och med att medlemmarna i bägge föreningarna gav klartecken vid onsdagens extrastämma respektive extra årsmöte i Stockholm. Med den nya föreningen räknar energibranschen med att stå bättre rustad för att möta de närmaste årens snabba och omvälvande förändringar på energimarknaden.

Om alla företag väljer att gå med i den nya föreningen kommer Energiföretagen Sverige att omfatta cirka 200 medlemmar och totalt cirka 400 energiföretag. Den nya föreningen leds av vd Pernilla Winnhed, tidigare Svensk Energi, och ordförande Monica Karlsson, till vardags vd i Halmstads Energi & Miljö.

Monica Karlsson tar sig an uppgiften med stor ödmjukhet – och glädje:

– Jag tillhör dem som länge efterlyst en kraftsamling på föreningssidan. Det är bra – ja, rentav nödvändigt – att el- och värmesidan nu förenas i samma förening så att vi kan bedriva ett effektivt påverkansarbete med utgångspunkten i vad som är bäst för hela energisystemet eftersom allt hänger ihop. Vi vill vara en röst som makthavare och beslutsfattare vill lyssna på. Energikommissionens pågående arbete är ett exempel på viktiga utmaningar, där vi hoppas på en bred energipolitisk uppgörelse som ger oss bra långsiktiga spelregler.

Arbetet inför en ny gemensam branschförening har pågått i drygt två år. En viktig del i det arbetet har varit den branschinterna medlemsförankringen – en process som har behövt tid. Onsdagens gemensamma extrastämma och extra årsmöte visade dock att branschen nu är enig inför framtiden.

Energimarknaden har genomgått stora förändringar de senaste åren. Och det är bara början. Teknikutvecklingen för förnybar energi, digitalisering och urbanisering är bara några av de trender som påverkar energibranschen och som skapar ett behov av anpassning och förändring. En annan utmaning är de för närvarande mycket låga elpriserna som medför lönsamhetsproblem för i stort sett all befintlig elproduktion.

Pernilla Winnhed, vd, känner att styrkorna med den nya föreningen är uppenbara:

– Därför hoppas jag att vi snabbt kommer ur startblocken och kan göra nytta för våra medlemmar redan från början. Nu har vi några tuffa månader framför oss, innan alla praktiska frågor tagits om hand – som hur vi ska organisera oss, grafisk profil och en webbplats för den nya organisationen. Men mycket snart hoppas jag att Energiföretagen Sverige ska vara en både synlig och efterfrågad part i diskussionerna om framtidens energilösningar.

Energiföretagen Sverige samlar företag som producerar, distribuerar handlar med och lagrar el, värme och kyla. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Det gör vi i samverkan med vår omgivning eftersom vi är övertygade om att såväl medlemmarnas, som samhällets visioner, förverkligas bättre med gemensamma krafter. Vi bidrar i samhällsbygget med vår kunskap för att utveckla ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara och resurseffektiva energisystem. Vår energi ger Sverige drivkraft. Idag och i framtiden.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Eva Rydegran

Eva Rydegran

Pressansvarig
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 23
Mobil: 073-404 45 11
E-post: eva.rydegran@energiforetagen.se