Nya chefer i Energiföretagen Sverige – ”Nu kan förändringsarbetet dra igång”

Energiföretagen Sverige samlar cirka 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Föreningen som bildades av medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme i våras har nu klart med vilka chefer som ska bemanna den nya organisationen.

Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige, ser fram emot att hela den nya organisationen snart ska vara på plats:

– Det känns väldigt bra att vi snart kan sjösätta den nya organisationen. Efter en lång resa med att bilda en ny förening, nytt kansli och en ny organisation kan vi nu blicka framåt och fokusera på vår kärnverksamhet.

Fem chefer är utsedda som tillsammans med vd bildar företagets ledningsgrupp. Det är en blandning av redan befintliga och nya krafter som tillträder:

  • Karima Björk ska ta hand om medlemsfrågor och juridik. Hon har närmast varit chef för enheten marknad hos Svensk Energi.
  • Anja Alemdar blir chef för den enhet som ska fokusera på samhällsfrågor och energisystem. Anja har rekryterats från PR-byrån Reformklubben.
  • Henrik Wingfors får ansvar för produktion, distribution och marknader. Han har närmast varit chef för Svensk Energis internationella enhet.
  • Kristian Öhrn ska leda verksamheten kring utbildning och förlag. Kristian rekryterades i juni från Brandskyddsföreningen.
  • Susan Hammar blir administrativ chef. Hon har närmast arbetat som interimskonsult inom Human Resources och verksamhetsutveckling.

Nu ska övriga tjänster inom organisationen tillsättas, så att den nya organisationen kan börja verka från 1 oktober.

– Även om ledningsgruppen är viktig för att hålla samman förändringsarbetet så ska det arbetet ske i bred samverkan mellan alla på kansliet. Jag vill utveckla en organisation där vi alla tillsammans åstadkommer goda resultat, avslutar Pernilla Winnhed.

Ytterligare information:
Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, tel: 0701-64 44 40
Kalle Lindholm, kommunikatör Energiföretagen Sverige, tel: 0709-96 25 90