Energiföretagen Sverige går före – inför krav på skriftlig bekräftelse av elavtal

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige har kommit överens med Konsumentverket om att införa krav på skriftlig bekräftelse från kund för att ett elavtal som ingåtts vid telefonförsäljning ska gälla. Metoderna för telefonförsäljning har länge varit omdebatterade och det är detta som ligger till grund för att elbranschen nu går före en eventuell reglering och inför skriftlighetskravet.

Enligt Konsumentverket anser en majoritet av konsumenterna att det är lätt att bli vilseledd eller lurad av telefonförsäljare. Regeringen tillsatte med anledning av detta för några år sedan en utredning för att bedöma konsumentskyddet vid telefonförsäljning. Utredningen levererade sitt resultat sommaren 2015. Det föreslogs att avtal som ingås vid telefonförsäljning endast ska bli giltiga om de bekräftas skriftligt av kunden efter samtalet. Utredningsförslaget fick positivt gensvar från politikerna, men nästan ett och ett halvt år senare verkar många partier mer tveksamma. Telefonförsäljningsbranschens invändningar mot förslaget tycks ha vunnit gehör och regeringens lagförslag dröjer – om det blir något förslag alls?

Det har fått Energiföretagen Sverige, som är branschorganisation för omkring 400 av landets energiföretag där elhandelsföretagen ingår, att agera. Nu har man kommit överens med Konsumentverket om att införa skriftlighetskrav vid elhandelsföretagens telefonförsäljning. Därmed går elbranschen före.

– Det här är ett viktigt steg för att värna om konsumenterna. Skriftlighetskravet innebär att kunderna får möjlighet att i lugn och ro ta ställning till det anbud som lämnats under ett telefonsamtal. Det försvårar dessutom för oseriösa företag att verka på elmarknaden, säger Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen.

Kravet skrivs in i den branschöverenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige som funnits sedan år 2012. Branschöverenskommelsen innehåller riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument och gäller som god sed på marknaden. Det innebär att alla aktörer, inte bara Energiföretagens medlemmar, ska förhålla sig till kravet.

Energiföretagen Sverige har för att skapa en trygg säljupplevelse för elkonsumenter även tagit initiativ till en certifiering av elhandelsföretagens säljaktiviteter. För certifiering krävs att företaget följer ett antal uppställda kriterier där även riktlinjerna för uppsökande försäljning ingår. Den nya certifieringen lanseras under våren 2017.

– Certifieringen ”Schysst elhandel” sträcker sig längre än den nu gjorda överenskommelsen med Konsumentverket och är ett sätt för elhandelsföretagen att ha kvalitativa rutiner och processer för säljhanteringen på plats. Framför allt får kunderna ett synligt verktyg för att urskilja vilka aktörer som prioriterar kundens trygghet och det kan hjälpa dem i deras val av elhandelsföretag, avslutar Pernilla Winnhed.

 

För mer information, kontakta

Kalle Lindholm, pressansvarig, tel: 070 996 25 90, kalle.lindholm@energiforetagen.se
Pernilla Winnhed, vd, tel: 08 677 26 15, pernilla.winnhed@energiforetagen.se
Catherine Lillo, ansvarig slutkundsmarknad el, tel: 070 988 51 21, catherine.lillo@energiforetagen.se

 

Läs klargöranden om skriftlig bekräftelse av elavtal här (inloggning till Svensk Energis webbplats)