Energibranschens vision diskuteras i Almedalen

Nu är förslaget till ny vision för energibranschen antaget av Energiföretagen Sverige: ”Hållbar energi för alla, alltid”. Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen, lanserar och diskuterar visionen på ett seminarium i Almedalen under onsdagen den 6 juli tillsammans med ledamöter från Energikommissionen.

Tidigare i år bildade medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme den nya gemensamma branschorganisationen Energiföretagen Sverige. I december, inför bildandet, påbörjades arbetet med att ta fram en ny vision för energibranschen 2050. Ett omfattande arbete med förankring bland medlemsföretag, allmänheten, ungdomar och andra externa intressenter ligger till grund för den nya visionen.

– Det är roligt att konstatera att så många har engagerat sig och att medlemsföretagen har en gemensam vision att sträva mot, säger Pernilla Winnhed. Nu ska det bli spännande att få lansera den här i Almedalen och få inspel och reflektioner från politiker, företag och andra intresseorganisationer om hur vi kan gå från ord till handling.

Lars Hjälmered (M) och Lise Nordin (MP), båda ledamöter i Energikommissionen, deltar i seminariet för att ge sina synpunkter på vad de anser att energibranschen bör lägga störst fokus på nu för att ta första stegen mot visionen. Även Per Everhill, Tekniska Verken i Linköping, och Karin Jarl Månsson, E.ON, deltar för att kommentera vad de utifrån sina företagsperspektiv ser som branschens största utmaning.

Kunden, marknaden, tekniken – om energibranschens vision om framtidens energisystem

Onsdagen den 6/7, kl 13.15–14.00 på M/S Sigrid i hamnen

Innehåll: Energikommissionen har förhandlat om energiförsörjningen i framtiden. Utmaningarna är många men också lösningarna. För att energisystemet ska fungera krävs en helhetssyn. Energibranschen har en vision om framtidens energisystem som inbegriper kunder, marknaden och tekniken.

Deltagare:

  • Pernilla Winnhed, Energiföretagen
  • Lise Nordin, Miljöpartiet
  • Lars Hjälmered, Moderaterna
  • Per Everhill, Tekniska Verken i Linköping
  • Karin Jarl Månsson, E.ON

För mer information, kontakta

Helena Olssén, tel: +46 70 894 26 37, e-post: helena.olssen@energiforetagen.se