Sju myter och fakta om energiåtervinning

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

Det sprids många myter kring energiåtervinning och import av avfall. Är det till exempel sant att vad som helst kan åka in i ugnarna? Eller att Sverige är på väg att bli Europas soptipp? Svaret är nej.

I Sverige arbetar vi enligt EU:s avfallshierarki, dvs i första hand strävar vi efter att minska mängden avfall som uppstår. Det som ändå uppstår återvinns som material eller som energi, för att göra el och fjärrvärme. Avfall som bränsle har blivit allt vanligare och idag tar vi i Sverige även emot (”importerar”) avfall från andra länder för att energiåtervinna här.

Kan vad som helst åka in i ugnarna? Nej. Svenska anläggningar avtalar med avfallslämnaren om vilket avfall som är tillåtet. Avfallslämnaren ska bära hela kostnaden och ansvaret om avfallet måste skickas tillbaka pga fel innehåll. Avfallslämnarna har därmed höga krav på sig att sortera avfallet väl. Anläggningarna för energiåtervinning, tekniken, hantering av askor efter förbränning, import av avfall – ja, hela kedjan kring energiåtervinningen regleras dessutom av omfattande lagstiftning med tydliga krav.

Är Sverige på väg att bli Europas soptipp? Nej. I Europa deponeras 150 miljoner ton avfall varje år. I Sverige energiåtervinns cirka 1,4 miljoner ton importerat avfall – dvs mindre än 1 procent – som annars skulle ha hamnat på deponi i andra länder. Här omvandlar vi det som annars skulle vara ett problem till nytta, genom att vi gör el och fjärrvärme till de svenska hushållen.

De båda branschorganisationerna Avfall Sverige och Energiföretagen Sverige presenterar inför Almedalsveckan en folder med fakta kring sju av de vanligast förekommande myterna. Där får läsaren veta mer om miljökrav och utsläpp, sambandet mellan material- och energiåtervinning, ”importens” betydelse för utvecklingen i det exporterande landet, ekonomin för de kommunala bolagen som tar emot avfall och behovet av energiåtervinning i Sverige.

Måndagen den 4 juli arrangerar branschorganisationerna dessutom ett gemensamt seminarium: ”Avfall som bränsle för el och fjärrvärme – är det riktigt klokt?” Där får ett antal experter, från myndigheter, forskning, handlare och mottagare svara på frågor kring avfallsmyterna.

För mer info: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/35467?redir=%23eidx_1 eller kontakta

Annika Johannesson, Energiföretagen Sverige, 0734-252564, annika.johannesson@energiforetagen.se

Anna-Carin Gripwall, Avfall Sverige, 070-6626128, anna-carin.gripwall@avfallsverige.se

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är ”Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.

Energiföretagen Sverige, – som bildats av medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme  samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden.