Rekordstort intresse för tidiga ansökningar till Prisdialogen

Fjärrvärmeföretag som genomfört en prisdialog med sina kunder kan ansöka om medlemskap i Prisdialogen. En ny ansökan görs för varje nytt år. Nu har Prisdialogens styrelse godkänt de första elva medlemmarna för 2017, varav en är helt ny medlem. Det innebär ett rekord i antal tidiga ansökningar.

Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag – är en modell för lokal dialog, med central prövning av ändringar av fjärrvärmepriser, som tagits fram av Riksbyggen, SABO och Energiföretagen Sverige (tidigare Svensk Fjärrvärme). Fjärrvärmeleverantörer som har genomfört en lokal prisdialog med sina kunder, enligt Prisdialogens modell, kan ansöka om medlemskap för kommande år senast i september och tidigast när dialogens olika steg har gåtts igenom.

Nu har Prisdialogen funnits i fyra år och i år rekordmånga ansökt om medlemskap redan i juni. Vid den partssammansatta styrelsens junimöte beviljades inte mindre än elva fjärrvärmeföretag medlemskap. Halmstad Energi och Miljö blir ny medlem 2017, de övriga tio är redan medlemmar och ansökte om förnyat medlemskap för 2017.

– Prisdialogen fortsätter att utvecklas, till nytta för både kunder och leverantörer. 2016 är 29 fjärrvärmeleverantörer medlemmar och omkring 1,5 miljoner hushåll omfattas av Prisdialogen. Vi hoppas att det ska bli fler 2017. Att vi kan räkna in elva medlemmar redan i juni bådar gott. Det säger Leif Linde, ordförande för Prisdialogen och vd för Riksbyggen, i ett pressmeddelande från Prisdialogen.

Läs hela pressmeddelandet på Prisdialogens webbplats.