Energibranschen om uppgörelsen: ”En viktig milstolpe har passerats”

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Fredagens fempartiöverenskommelse om energipolitiken välkomnas av Energiföretagen Sverige som stödjer en utveckling av ett allt mer förnybart energisystem. Det är viktigt att målet har satts på lång sikt så att omställningen kan ske på ett kontrollerat och samhällsekonomiskt effektivt sätt. Det säger Pernilla Winnhed, vd i Energiföretagen Sverige, i en första kommentar.

Hon ser uppgörelsen som en viktig milstolpe i svensk energipolitik:

– Med fem partier bakom uppgörelsen finns en tydlig majoritet i riksdagen för en stabil grund för det fortsatta arbetet. Långsiktiga villkor och spelregler är nödvändiga för att kunna utveckla Sveriges energiförsörjning i framtiden.

Energiföretagen Sverige konstaterar att de akuta hoten kring kärnkraftens framtid tycks ha eliminerats, och välkomnar ambitionen att vattenkraften både ska värnas och utvecklas. Dessa båda energikällor svarar för cirka 90 procent av svensk elförsörjning.

– Vi inser att överenskommelsen har krävt ett givande och tagande från de berörda partierna. Det var dock viktigt att detta uppnåddes. Vi ser nu fram emot det återstående arbetet inom Energikommissionen och hoppas på att marknadens aktörer även fortsatt får möjlighet att delta i en nära dialog, avslutar Pernilla Winnhed.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Kalle Lindholm

Kalle Lindholm

Kommunikatör
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 55
E-post: kalle.lindholm@energiforetagen.se