Ny energi till Second Opinion – viktig arena för energidebatt

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen Sverige satsar vidare på Second Opinion som plattform för nyheter och debatt om energifrågor. Svenolof Karlsson, som är en av Nordens ledande energijournalister och tidigare bland annat journalist på Dagens Industri, har nu knutits till Second Opinion. I dag öppnar en ny webbplats.

– Genom att hålla hög kvalitet på innehållet och genom att släppa in även branschens kritiker har Second Opinion byggt ett grundmurat högt förtroende bland läsarna. Snart sagt alla som jobbar med energi – eller är intresserade av hur energisystemet ska utvecklas – läser Second Opinion, säger Kalle Karlsson, en av de kommunikationsansvariga på Energiföretagen Sverige.

Second Opinion började rapportera om energifrågor år 2010 och har successivt etablerat sig som en av de viktigaste platserna för information om energifrågor. Då var elpriset rekordhögt och elmarknadens funktion ifrågasattes – inte minst i nyhetsmedierna. Second Opinions roll var då att sakligt förklara hur marknaden fungerade. Uppgiften att förklara energisystemet från olika aspekter, numera exempelvis effektproblematiken, har sedan dess varit Second Opinion kännemärke.

– Energisystemet är komplext, och vår nya förening arbetar med hela energisystemet som grund, men fler än ingenjörerna är intresserade av att förstå hur det hänger ihop. Exempelvis energipolitiken måste bottna i förståelse för hur energisystemet påverkas av olika politiska styrmedel, säger Kalle Karlsson.

Second Opinion publicerar drygt 100 artiklar per år, varav ungefär hälften är skrivna av den egna redaktionen och hälften av externa experter, politiker och andra kunniga debattörer.

Här hittar du Second Opinion: http://www.second-opinion.se

Ytterligare information:

Mats Olin, Second Opinion, mobil 070-667 40 00

Kalle Karlsson, Energiföretagen Sverige, mobil 073-301 73 68