Vi applåderar det nya klimatavtalet!

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den 4 november träder det klimatavtal i kraft som skrevs i samband med COP21 i Paris 2015. Det har gått snabbare än väntat att få parterna att underteckna, vilket signalerar en insikt om att det brådskar med att åstadkomma förändring. Till skillnad från många andra länder, så är Sveriges el- och värmeproduktion redan till 97 procent fossilfri, vilket innebär att våra åtgärder främst bör riktas mot andra sektorer, med större utsläpp, för att nå största möjliga förändring.

FN har bjudit in världen att fira Parisavtalet som träder i kraft idag, den 4 november och Energiföretagen Sverige är självklart med och firar. Nästa steg är att undertecknande länder – däribland USA, Ryssland, Kina och EU:s medlemsstater – genomför konkreta åtgärder som leder till lägre utsläpp, så att jordens temperaturökning kan begränsas till under två grader – och helst 1,5 grad.

Cecilia Kellberg, ansvarig för miljö- och klimat samt EU-frågor, hos Energiföretagen Sverige kommenterar:

– Vi vill än en gång applådera Parisavtalet och att det nu träder i kraft mycket tidigare än väntat. Inför COP21 önskade vi oss ett ambitiöst, robust och legalt bindande avtal med bred geografisk täckning och det har vi fått. Avtalet innebär att EU förhoppningsvis vässar en redan ambitiös klimatpolitik. Det innebär i sin tur att utsläppshandelssystemet – EU:s viktigaste politiska styrmedel – skulle behöva skärpas, något vi efterfrågat länge. Vi i energibranschen behöver starka signaler för att motivera de investeringar som krävs för att kunna bidra ytterligare till klimatmålen. Det behöver helt enkelt bli dyrare att släppa ut koldioxid.

Cecilia Kellberg fortsätter:

– Det är väldigt viktigt att globalt sett minska energibranschens utsläpp. I Sverige är dock 97 procent av el- och värmeproduktionen redan fossilfri vilket innebär att vi, tillsammans med andra länder, bör diskutera hur vi kan använda el och fjärrvärme på fler och smartare sätt för att nå klimatmålen. Till exempel genom att främja elfordon och genom att ta tillvara ännu mer spillvärme i fjärrvärmesystem. Om fjärrvärmen byggdes ut i övriga Europa skulle klimatmålen nås både snabbare och billigare än genom andra åtgärder.*

Den 7 november i Marrakech startar COP22, det 22:a klimatmötet i ordningen. Mötet varar till den 18 november. Omkring 15 000 deltagare och observatörer samlas för att förhandla fram ett nytt avtal.

– I Marrakech har de länder som ratificerat Parisavtalet sitt första möte och diskuterar processer och riktlinjer för hur avtalet ska genomföras i praktiken. Bland annat hur nationella åtaganden ska uppdateras, hur det internationella samarbetet för att nå nationella mål ska se ut och hur rika länder kan bistå med finansiering i fattiga länder, avslutar Cecilia Kellberg.

*Enligt forskningsprojektet Heat Roadmap Europe 2050, Euroheat & Power.

Kontakta mig om du vill veta mer
Cecilia Kellberg, ansvarig miljö- och klimat, samt EU-frågor Telefon: 08-677 26 84

Energiföretagen Sverige är en del av Fossilfritt Sverige.

Parisavtalet är en integrerad del av FN:s mål för hållbar utveckling: Sustainable Development Goals – som också avtalades under 2015. Målet är en bättre värld för alla. FN:s information om klimatavtalet finns på newsroom.unfccc.int/paris-agreement/