Almedalsmanifestet för 2 miljoner elfordon – nu 40 undertecknare

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Almedalsmanifestet handlar om hur man ska främja elfordon och laddinfrastruktur för att ta oss närmare Miljömålsberedningens föreslagna mål för transportsektorn – att utsläppen från inrikestransporter ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 års nivå.


Som namnet antyder uppkom idén till manifestet under årets politikervecka i Almedalen och nu har 40 företag och organisationer skrivit under. Initiativtagare till manifestet är Fortum Charge & Drive och Energiföretagen Sverige. Tillsammans med ledande aktörer på elbilsmarknaden har man identifierat åtgärder som bör vidtas för att ta oss närmare Miljömålsberedningens föreslagna mål för transportsektorn. Dessa åtgärder ska främja elfordon och laddinfrastruktur och manifestet riktar sig mot regeringen och andra aktörer som kan påverka utvecklingen.

El som drivmedel – en del av lösningen
Energiföretagen Sverige anser att ökad eldrift är en av flera lösningar för att minska utsläppen från transportsektorn. Biogas, etanol och andra biodrivmedel är självfallet också viktiga för att nå målet. Lokal framställning av biogas har till exempel fördelen att den har nära till den lokala marknaden. Almedalsmanifestet fokuserar dock på eldrift:

Snabbladdning
– Elbilarnas och laddinfrastrukturens tekniska utveckling har kommit så långt att en större marknadsintroduktion är möjlig. Men för att nå dit, behövs en rad mindre förenklingsåtgärder. Dessa har vi nu samlat i Almedalsmanifestet, säger Henrik Wingfors, ansvarig för elfordon på Energiföretagen Sverige.

Viktiga ingredienser i manifestets recept för att nå 2 miljoner elfordon år 2030 är bland annat:

  • Inför ett kraftfullt bonus-malussystem vid inköp av personbilar samt anpassa fordonsskatten och regler kring förmånsvärde i tjänstebilsbeskattningen, så att eldrift lönar sig bättre.
  • Inför en rätt för boende att få en laddplats på parkeringsplats tillhörande flerbostadshus.
  • Identifiera och engagera kommunerna i deras nyckelroll för transportsektorns omställning.
  • Ellagen och lagen om elcertifikat bör anpassas så att inte försäljning av laddel klassas som elhandel med den administration som följer – det skulle förenkla för fastighetsägare, mackägare, bostadsrättsföreningar med flera som säljer laddel på laddstationer.

– Vi inbjuder fler aktörer att skriva under manifestet för att öka trycket på politikerna. Det är helt enkelt dags att gå från ord till handling för att få till ett antal mindre ändringar i regelverken. Och Miljömålsberedningens förslag till mål ger det politiska stödet för dessa åtgärder, avslutar Henrik Wingfors.

Hela manifestet och listan med undertecknare hittar du här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se