Energiskatten på el flyttar – du betalar nu till ditt elnätsföretag

PRESSMEDDELANDE: 1 januari 2018 flyttas skattskyldigheten för energiskatt på el från ditt elhandelsföretag till elnätsföretaget. Flytten i sig medför inga extra kostnader, men från årsskiftet höjs energiskatten på el från 32,5 öre per kilowattimme till 33,1 öre per kilowattimme.

Beslutet om flytten av skattskyldigheten fattades av riksdagen redan i slutet av 2016, och träder ikraft nu vid årsskiftet.

Den sammanlagda kostnaden för distribution och elanvändning ökar inte i och med flytten av skatten. Det den enskilde elanvändaren kommer att märka är att skatten flyttar från elhandelsföretagets faktura till elnätsföretagets, eller från ett ställe till ett annat på fakturan om för elanvändaren som får en samfaktura som inkluderar både kostnad för elhandel och elnät.

Elkostnaderna består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag. Ca 30 %
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget. Ca 25 %
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten, se närmare förklaring här nedan. Ca 45 %

- Vi vill passa på att informera om det här eftersom vi tror att kunderna kommer att lägga märke till den högre fakturan, men kanske inte den lägre när den når dem i slutet av januari. Och vi vill poängtera att förutom den beslutade höjningen av energiskatten, med 0,6 öre innebär inte flytten några höjda kostnader för kunden, säger Lisa Hjelm, kommunikatör på Energiföretagen Sverige.

Fakta och detaljer om elkostnaderna

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 33,1 öre per kilowattimme*, kWh. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år* (källa: Elsäkerhetsverket).

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi till Skatteverket

 *Avser gällande skatt- och avgiftsnivå per 1 januari 2018.

Kontaktpersoner

Lisa Hjelm, kommunikatör Energiföretagen Sverige
lisa.hjelm@energiforetagen.se 08-677 26 54

Helena Laurell, jurist Energiföretagen Sverige
helena.laurell@energiforetagen.se 08-677 26 51