Nu kan kunden välja ”Schysst elhandel”

PRESSMEDDELANDE 18-12-13. Schysst elhandel är en ny certifiering på elmarknaden. Den ska garantera att kunden kan känna sig trygg med sitt elinköp. En ”Schysst elhandlare” ska leva upp till ett antal krav som går längre än vad lagen kräver. Bakom certifieringen står branschorganisationen Energiföretagen Sverige.

När elhandelsföretagen certifierar sina säljaktiviteter bidrar det till att kunden kan känna sig trygg med, och lita på, sitt elhandelsföretag. Det ska vara tydligt vad man köper och vad avtalet innebär.

För att få certifieringen Schysst elhandel finns det 17 kundlöften som ett elhandelsföretag måste leva upp till. Kundlöftena går längre än lagen kräver och omfattar bland annat en enkel och korrekt beskrivning av produkten, att särskild hänsyn tas till utsatta kunder och att prisinformationen är tydlig och riktig.

Det är branschorganisationen Energiföretagen Sverige som tagit fram kraven i samverkan med medlemsföretag och andra intressenter. Energiföretagen har bland annat inhämtat synpunkter från Konsumentverket, Konsumenternas Energimarknadsbyrå och Energimarknadsinspektionen.

– En majoritet av alla elhandelsföretag är seriösa aktörer som sätter kunden främst. Med Schysst elhandel blir det synligt för kunderna och en hjälp i deras val. Jämförelsesajten Elskling har till exempel börjat använda loggan, säger Catherine Lillo, ansvarig slutkundsmarknad el på Energiföretagen.  

Det är det oberoende certifieringsorganet DNV GL, som sköter granskningen av företag som vill certifiera sig. Det är också de som sköter uppföljning och granskning av eventuella klagomål på certifierade företag.

– Det är ganska hårda krav och en omfattande process som företagen måste gå igenom för att få sitt certifikat. Vår oberoende granskning är ett intyg på att elhandlaren lever upp till kraven som ställs av Schysst elhandel, säger Dan Grönstedt, ansvarig för Schysst elhandel på DNV GL  

DNV GL granskar varje enskilt företag och stora avvikelser kan leda till uppföljningsbesök och i förlängningen indraget certifikat. DNV GL väljer också slumpmässigt ut certifierade elhandlare för en årlig kontroll.

I dagsläget har åtta företag hunnit bli certifierade men ett tjugotal är på gång med sina certifieringsprocesser.

Mälarenenergi var bland de första att bli certifierade som Schysst elhandlare:

– För oss är certifieringen ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt. Vår intention är att sätta kunden främst. Nu hoppas vi att kunderna upptäcker märkningen, säger Birgitta Rasmussen, certifieringsansvarig på Mälarenergi.

Det senaste tillskottet är Vattenfall som blev klara med sin certifiering i dagarna:

– Det är en självklarhet att vi säljer el på ett schysst sätt och vi är glada över att vi nu också blivit certifierade med Schysst elhandel. Det visar att våra kunder är i goda händer och kan känna sig trygga med sitt val av Vattenfall som elleverantör, säger Hans Ohlsson, certifieringsansvarig på Vattenfall.

Fakta

Certifierade företag

 1. Karlstads Energi
 2. Mälarenergi
 3. Tranås Energi
 4. Borås Elhandel
 5. Kalmar Energi
 6. Gislaved Energi
 7. Skånska Energi
 8. Vattenfall

De 17 kundlöften som ska uppfyllas för att få certifikatet Schysst elhandel.

 1. Allmänna avtalsvillkor
  Elhandelsföretaget ska tillämpa de allmänna avtalsvillkor som branschen och Konsumentverket kommit överens om
 2. Särskild hänsyn till utsatta kunder
  Elhandelsföretaget ska inte ingå avtal med konsumenten om det finns anledning att anta att konsumenten har svårt att förstå innebörden och konsekvenserna av att ingå ett elhandelsavtal.
 3. Tydlig avsändare
  Det ska tydligt framgå för kunden vilket elhandelsföretag som säljer produkten/tjänsten och vilken verksamhet företaget bedriver.
 4. Avtal endast med nätkund
  Elhandelsföretaget kan endast sluta avtal med nätkund.
 5. Avtalsingående vid telefonförsäljning
  Elhandelsföretaget ska vid uppsökande telefonförsäljning få en skriftlig accept
  från kunden på lämnat anbud för att avtalet ska vara giltigt.
 6. Enkel och korrekt beskrivning av produkten
  Det ska tydligt framgå vilken produkt och/eller tjänst som företaget erbjuder kunden. Produkten och/eller tjänstens huvudsakliga egenskaper ska beskrivas på ett enkelt och korrekt sätt innan avtal ingås.
 7. Tydlig och rätt prisinformation
  Kunden ska kunna förstå vilka komponenter i elpriset som kan förändras under avtalstiden och vilka fasta påslag som tillkommer. I det fall priset inte kan anges i förväg ska det tydligt och klart framgå hur priset beräknas.
 8. Fullmaktshantering
  I de fall fullmakter används ska kunden få tydlig information om dess innebörd och omfattning.
 9. Information innan leveransstart
  Kunder som skrivit avtal med ett nytt elhandelsföretag ska i rimlig tid i förväg informeras om att avtalet träder ikraft. Detsamma gäller om avtal som löper ut.
 10. Ångerrätt
  Konsumenten ska informeras om sin ångerrätt av elhandelsföretaget. Ångerrätten gäller även situationer då annan part ingått avtal med konsumenten för elhandelsföretagets räkning.
 11. Konsumentens rättigheter och klagomålshantering
  Konsumenten har rätt att vända sig till direkt till elhandelsföretaget för att få hjälp med klagomål och information om sina rättigheter.
 12. Säljarens kundservice och tillgänglighet
  Kunden får inom rimlig tid hjälp vid frågor till sitt elhandelsföretag.
 13. Underleverantör
  Elhandelsföretagen ansvarar för sina underleverantörers/återförsäljares, agerande t.ex. telemarketingföretag, förmedlingsföretag och vitvaruföretag.
 14. Utbildning
  Elhandelsföretaget ska se till att man har kvalificerad personal med kunskap om certifieringskriterierna och elmarknadens funktion, i synnerhet de regelkrav som elhandelsföretagen ska beakta.
 15. Kreditvärdighet
  Elhandelsföretaget skall ha finansiell stabilitet och god kreditvärdighet, och kunna uppvisa en offentlig årsredovisning, inte ha betalningsanmärkningar eller konkursengagemang.
 16. Åtskillnad
  Det är viktigt för elhandelsföretag som ingår i en koncern där även elnätsföretag ingår att respektera de gränser som finns för överföring av information mellan olika koncernföretag och att inte medvetet eller omedvetet dra fördel av koncernförhållandet på ett sätt som strider mot regelverket.
 17. Utse ansvarig på individnivå
  Elhandelsföretaget ska utse en person som ansvarar för elhandelsföretagets certifiering, en s.k. certifieringsansvarig. Den certifieringsansvariga ska bevaka att certifieringskriterierna uppfylls.

Här kan du läsa mer om Schysst elhandel.

Kontaktuppgifter:

Dan Grönstedt: e-post: Dan.Gronstedt@dnvgl.com Tel: 070 - 859 25 08
Birgitta Rasmussen: e-post: Birgitta.rasmussen@malarenergi.se Tel: 021-39 50 33
Catherine Lillo: e-post: Catherine.lillo@energiforetagen.se Tel: 08-677 26 81
Eva Rydegran, pressansvarig Energiföretagen: e-post: eva.rydegran@energiforetagen.se
Tel: 08-677 27 23