Den nya energitidningen – även i digitalt format

Publicerat av: Eva Rydegran ·

PRESSMEDDELANDE 180219: Tidningen Energi – El, värme och kyla, har kommit ut med sitt allra första nummer. Det innebär att en ny branschtidning för alla som jobbar med, eller är intresserade av, energi har sett dagens ljus. Tidningen Energi har sitt ursprung i de båda tidningarna ERA och Fjärrvärmetidningen Nu finns den också att läsa på webben, till nytta och glädje för alla energiintresserade.

Våren 2016 bildade de båda tidigare branschorganisationerna Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme den nya organisationen för hela energibranschen – Energiföretagen Sverige. Ett naturligt nästa steg var att skapa en ny branschtidning, istället för de två som fanns, som likt den nya organisationen skulle omfamna hela energisystemet. Efter ett grundligt arbete med att lyssna på vad läsarna behöver och vill ha, både när det gäller innehåll och form, har nu den nya Tidningen Energi kommit ut med sitt första nummer

– Båda ERA och Fjärrvärmetidningen fick mycket höga betyg i läsvärdesundersökningar och jag vet att de var mycket uppskattade. Därför har vi försökt låta själen från de gamla tidningarna leva kvar i den nya, som bevakar, rapporterar och analyserar med hela energisystemet som utgångspunkt. Naturligtvis med ambitionen att den nya tidningen ska bli minst lika omtyckt och att den ska vara aktuell och relevant för alla i branschen, säger Ann-Sofie Borglund, tf chefredaktör.

Tidningen Energi ska komma ut med åtta nummer per år, både som papperstidning och i digitalt format. Den digitala versionen gör att man enkelt kan söka artiklar och dela till exempel i sociala medier. Tidningen kommer att ha fokus på teknik, miljö och klimat samt forskning och innovation. Men givetvis ska allt som är relevant för branschen få plats; som politik, ekonomi och de just nu så aktuella kompetensförsörjningsfrågorna.

–  Energibranschen är inne i en väldigt spännande tid av stora förändringar och där har tidningen en viktig roll i att beskriva alla skeenden och komma med analyser och fördjupningar, säger Ann-Sofie Borglund.

 

Här kan du läsa det första numret av tidningen Energi.

Här kan du läsa om tidningen på Energiföretagens webb.