Elproduktion 2017: Krympande effektmarginaler börjar synas

PRESSMEDDELANDE 180706: Från energiåret 2017 kan vi konstatera att kapaciteten inom svensk elproduktion sjönk rejält. Totalt tappade systemet över 1 100 MW (miljoner Watt). Den främsta orsaken är stängningen av rektorn Oskarshamn 1 och att Öresundsverket i Malmö samt Stenungsunds reservkraftverk lades i malpåse.

De största bortfallen i elproduktionskapacitet från 2017 och hittills under 2018:

  • Stängning av Oskarshamn 1:s reaktor, 470 MW.
  • Öresundsverket i malpåse, 440 MW.
  • Stenungsunds kondenskraftverk i malpåse, 520 MW.

Med utbyggnad av vindkraften på cirka 200 MW och viss tillkommande vattenkraft blir nettominskningen i svensk elproduktion drygt 1 100 MW. Energiföretagen Sverige har vid upprepade tillfällen varnat för att en situation med effektbrist kan uppstå i vissa lägen.

Risk för effektbrist

Svenska kraftnäts senaste prognos av effektbalansen i det svenska elsystemet pekar på en mycket ansträngd situation redan för vintern 2020/21, framförallt i södra Sverige. Vid en så kallad tioårsvinter, det vill säga en vinter med sträng kyla, bedöms underskottet bli så stort att elkunder riskerar att kopplas bort om inte ytterligare åtgärder vidtas.

Huvudförklaringen till en möjlig effektbrist är att delar av kärnkraften och kraftvärmen läggs ned på grund av bristande lönsamhet. Oskarshamn 1 är den andra av fyra reaktorer som stängs på kort tid fram till år 2020. Två reaktorer i Ringhals återstår att stänga, vilket förvärrar situationen ytterligare. En annan del som kommer att minska framöver är kraftvärmen, alltså el med samtidig produktion av fjärrvärme. Flera företag planerar att investera i enbart fjärrvärmeproduktion när de ersätter tidigare kraftvärme.

– Energiföretagen föreslår därför att regeringen ser över villkoren för effektreserven och utreder ett mål för leveranssäkerheten. Det är inte de enda åtgärderna som behövs för att säkra leveranssäkerheten, vi vill till exempel även se en översyn av kraftvärmens och fjärrvärmens villkor. Men det är ett första viktigt steg för att sända rätt signaler till marknaden och något för Sveriges nästa regering att initiera omedelbart, säger Henrik Wingfors, enhetschef på Energiföretagen Sverige.

Fem klimat- och energireformer mot slutmålet

Leveranssäkerheten ingår i en av fem klimat- och energireformer som Energiföretagen lyfter som nästa steg för att nå målen i 2016 års politiska Energiöverenskommelse.

Läs om de fem klimat- och energireformerna här, på Second Opinion.

Fakta om elproduktionen i Sverige under Energiåret 2017, på Energiföretagens webbplats.

Mer information

Henrik Wingfors, enhetschef: 076-623 63 55, henrik.wingfors@energiforetagen.se
Kalle Lindholm, kommunikation: 0709-96 25 90, kalle.lindholm@energiforetagen.se

Pressmeddelandet som pdf här.