Rekordlåg tillrinning till vattenkraften

Publicerat av: Annika Johannesson ·

PRESSMEDDELANDE, 180725: Redan i slutet av maj var tillrinningen till vattenkraften rekordlåg efter en snabbt avklarad vårflod. Sedan vecka 23, fram till vecka 29, har trenden bara fortsatt och nya minimum-rekord har satts för flera av dessa veckor. Energiföretagen Sveriges tidsserier för tillrinningarna sträcker sig tillbaka till år 1950. Under dessa närmare sjuttio år finns det inte något tidigare år som liknar årets utveckling.

I Energiföretagens tidsserier kan utvecklingen för tillrinningen till vattenkraften och fyllnadsgraden för vattenmagasinen följas ända tillbaka till år 1950. För att få perspektiv på årets utveckling kan jämförelse göras med år 1969, som är ett av de klassiska torråren inom kraftindustrin. År 1969 var ett extremt år sett till hela kalenderåret, medan 2018 än så länge har visat extrema värden sedan vårfloden. I förhållande till medelvärde för veckorna 23 – 29 så är tillrinningsenergin cirka 9 TWh lägre, vilket motsvarar årsproduktionen i något av de svenska kärnkraftverken.

- Den onormalt låga vattenkraftsproduktionen gäller inte bara i Sverige utan även i Norge, och leder till ett högre börspris på el i Norden. Hur detta påverkar priserna längre fram är svårt att sia om. Det beror på det fortsatta årets nederbörd, men även hur andra kraftslag producerar – i Sverige och i andra länder anslutna till den nordiska elbörsen Nordpol, säger Folke Sjöbohm, statistikansvarig Energiföretagen Sverige.

Tillrinning%20vecka%2029%202018

Tillrinningarna finns längs med hela vattendragen och stora delar passerar aldrig säsongmagasinen som är sammanställda i grafen ”Fyllnadsgrad i magasin Sverige” nedan.

Med andra ord kan man säga att tillrinningarna så här års normalt används direkt i kraftverken, förutom den mindre del som hamnar i säsongsmagasin. Normalt leder det till att magasinen fylls på under hela sommaren, till cirka 80 procent en bit in i augusti. 

Fyllnadsgrad%20i%20vattenmagasin%20Sverige%20vecka%2029,%202018%20(diagram)

Efter årets snabba vårflod ökade också magasinen snabbt. Det gav en grundplåt för fyllnadsgraden på dryga 60 procent. De senaste veckorna har dock magasinen sjunkit marginellt. De finns minst tre möjliga orsaker till detta; att upprätthålla minitappningar enligt vattendomar, behovet av att systemtjänster för till exempel frekvenshållning, samt behov av energi- och effektbalans på elmarknaden.

För den som vill följa utvecklingen publiceras aktuellt magasinsläge varje onsdag klockan 13:00, under rubriken Kraftläget på Energiföretagen Sveriges webbplats.

Förklaringar

Fyllnadsgrad: Beräknad potentiell energimängd för vattenkraftens regleringsmagasin. Mängden bestäms av de vattendomar som varje magasin har samt alla nedströms kraftstationers kapacitet. Uttrycks i procent för aktuell vecka i förhållande till summan av helt fyllda magasin.

Tillrinning: Beräknad potentiell energimängd för den mängd vatten som strömmar till magasin och vattenkraftstationer. Största delen av tillrinningarna passerar aldrig de större magasinen utan blir till elproduktion i vattenkraftstationerna direkt. På samma sätt som fyllnadsgraden bestäms tillrinningsenergi av kraftstationernas kapacitet.

Mer information

Folke Sjöbohm, statistikansvarig Energiföretagen Sverige: 0704 19 26 97, folke.sjobohm@energiforetagen.se

Annika Johannesson, kommunikationsansvarig Energiföretagen Sverige: 0734-25 25 64, annika.johannesson@energiforetagen.se

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Nicole Burstein

Nicole Burstein

Ansvarig statistik (förädraledig)
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 34
E-post: nicole.burstein@energiforetagen.se