Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö värd för elnätsbranschens största mässa

Publicerat av: Annika Johannesson

PRESSMEDDELANDE 180607: 1 400 besökare och 90 utställare. Jätte-evenemanget EBR Metod- och maskindagar har nyligen arrangerats i Falun. Nästa gång, år 2022, är Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö värd för elnätsbranschens största mässa.

Bakom mässan står branschorganisationen Energiföretagen Sverige som tillsammans med olika medlemsföretag arrangerar mässan vart fjärde år, i den aktuella medarrangörens hemstad. År 2022 är det alltså Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö som arrangerar mässan tillsammans med Energiföretagen.

- Det känns spännande, utmanande och roligt att vi får förtroendet att stå som värd nästa gång mässan arrangeras. EBR Metod- och maskindagar är ett fantastiskt arrangemang som ger hela branschen möjlighet att ta del av den senaste tekniken och nya metoder. Samtidigt är det en unik möjlighet till nätverkande, säger Kjell Andersson, affärsområdes­chef Elnät, på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

I år var Falu Energi och Vatten värdföretag för mässan, och förberedelserna för genomförandet startade redan för fyra år sedan när EBR Metod- och maskindagar arrangerades i Gävle. Att arbeta fram mässans innehåll och logistikplanering för 90 utställare och 1400 besökare, samt alla funktionärer, kräver sin tid.

- Nu tar planeringsarbetet vid tillsammans med Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö. Vi är stärkta av det lyckade genomförandet av årets mässa, så det är bara att sätta igång med förberedelserna inför nästa, säger Jenny Åkerberg, projektledare för EBR Metod- och maskindagar på Energiföretagen Sverige.

Kontakt
Jenny Åkerberg, projektledare EBR Metod- och maskindagar Energiföretagen Sverige,
08-677 26 30, jenny.akerberg@energiforetagen.se.
Kjell Andersson, affärsområdeschef Elnät, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, 016-10 65 01.

Om EBR Metod- och maskindagar

  • EBR Metod- och maskindagar är ett branschevenemang för elnätsföretagen där såväl nya som beprövade metoder, maskiner, verktyg och material visas upp utomhus på åtta visningsstationer.
  • Arrangemanget genomförs i två omgångar under totalt fyra dagar och vänder sig till elnätsföretagens personal.

Vad är EBR?
EBR står för ElnätsBranschens Riktlinjer och är ett registrerat varumärke som ägs av branschorganisationen Energiföretagen Sverige. EBR:s olika anvisningar beskriver hur det svenska elnätet ska byggas och underhållas på ett hållbart, säkert och kostnadseffektivt sätt. Mer information om EBR finns på här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetens & utveckling
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se