Ellevio, Göteborg Energi och Härnösand Energi & Miljö nya värdar för ökad mångfald och jämställdhet

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

PRESSMEDDELANDE 181004: Qraftsamling är ett återkommande, årslångt förändrings- och ledarprogram som drivs av Energiföretagen Sverige. Det huvudsakliga syftet är att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett ålder, kön och bakgrund i övrigt. För den tredje omgången av Qraftsamling är Ellevio, Göteborg Energi och Härnösand Energi & Miljö värdar.

– Vi har varit engagerade i två tidigare årskullar av Qraftsamling med inriktning på fler kvinnliga ledare i energibranschen. En avgörande fråga, om vi ska lyckas konkurrera om de stjärnor och talanger vi behöver rekrytera framöver. Nu utvecklas konceptet med temat mångfald och vi ser fram emot att välkomna Qraftsamling till Göteborg, säger Alf Engqvist, vd på Göteborg Energi.

Qraftsamling verkar på tre nivåer; bransch, företag och individnivå. Genom att sprida uppnådda resultat och goda exempel stärker företagen inte bara det egna varumärket, utan hela branschens position. Företaget ökar även sin förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna och de enskilda deltagarna stärks i sin roll som förändringsledare.

– För att öka både vår egen och hela branschens attraktionskraft arbetar vi både utåt och inåt. Utåt med att berätta om intressanta karriärmöjligheter i en oerhört viktig bransch, i centrum av klimatfrågan. Och inåt med att bygga en inkluderande kultur och möjligheter att utvecklas för alla. Vi har större chans till framgång om vi arbetar tillsammans med andra företag, delar våra erfarenheter och lär av varandra, och där är Qraftsamling är ett mycket bra initiativ, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.

Nytt för i år är det omvända mentorskapet, där yngre medarbetare med utländsk bakgrund ska vara mentorer till deltagarna. Syftet är att dessa ska bidra med nya perspektiv och idéer som ifrågasätter förgivettagna normer och strukturer.

– Mångfaldsfrågan är högt på agendan inom bolaget. Qraftsamling är ett mycket bra verktyg för att arbeta gemensamt för att nå resultat. Det är också en möjlighet att få inspiration och kunskap från andra inom branschen, säger Lena af Geijerstam, vd Härnösand Energi & Miljö.

Mer information:
Annika Johannesson, kommunikationsansvarig Energiföretagen Sverige, annika.johannesson@energiforetagen.se, 0734-25 25 64
Cecilia Erdalen, pressansvarig Göteborg Energi. cecilia.erdalen@goteborgenergi.se,
070-466 04 28
Anna Lidberg, kommunikationschef Ellevio, anna.lidberg@ellevio.se, 070-215 96 26
Andreas Einarsson, chef Kommunikation och externa relationer Härnösand Energi & Miljö. andreas.einarsson@hemab.se, 0611–557526

Läs mer på www.energiforetagen.se/qraftsamling.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Andreas Lepa

Andreas Lepa

Ansvarig kompetensförsörjningsfrågor
Telefon: 08-677 26 07
Mobil: 0701644407
E-post: andreas.lepa@energiforetagen.se