”Nu ska vi förverkliga färdplanen för fossilfri uppvärmning”

Publicerat av: Annika Johannesson ·

PRESSMEDDELANDE - Idag överlämnas uppvärmningsbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft till regeringen. Bakom färdplanen står ett 50-tal aktörer på värmemarknaden, där Energiföretagen Sverige är en, men långt fler än så har skrivit under den färdiga färdplanen. Målet är att uppvärmningssektorn ska vara helt fossilbränslefri 2030 och därutöver vara klimatpositiv 2045.

I samarbete med regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har uppvärmningsbranschen tagit fram en färdplan för fossilfri uppvärmning. Idag överlämnas uppvärmningsbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft till regeringen som representeras näringsminister Ibrahim Baylan (S). Medverkar gör även Isabella Lövin (MP), miljö- och klimatminister samt Annie Lööf (C), partiledare. 

Färdplanen för fossilfri uppvärmning har tagits fram i ett samarbete mellan ett femtiotal aktörer på värmemarknaden (fjärrvärmeföretag, värmepumpsföretag, biobränsleföretag, fastighetsägare och byggherrar, kommuner, landsting och regioner), med konsult- och forskningsföretaget Profu som redaktör. Färdplanen innehåller gemensamma åtaganden och förväntningar och särskilda åtaganden för exempelvis fjärrvärmebranschen.Målet är att uppvärmningssektorn ska vara helt fossilbränslefri (ingen användning av kol, fossil olja eller naturgas) 2030 och därutöver vara klimatpositiv 2045.

– Uppvärmningssektorn i Sverige är unik i hur den redan nu med hjälp av biobränslen och energiåtervinning blivit i praktiken fossilfri. Nu är utmaningen att gå från att nolla koldioxidutsläppen till att fånga in och binda koldioxid och på det sättet bli klimatpositiv, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

– Nu ska vi förverkliga färdplanen för fossilfri uppvärmning. För Energiföretagen var det självklart att vi skulle ställa oss bakom. En styrka är att alla värmemarknadens olika parter är med, och vi är överens om att samverkan är vägen framåt. Jag är glad att vi har hittat en bred enighet kring förväntningarna på politiken. Där efterfrågar vi bland annat en strategi för uppvärmningssektorn och teknikneutrala energikrav i Boverkets byggregler. Det är åtgärder som är mycket angelägna, understryker Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige.

Läs hela färdplanen, med alla punkter som fjärrvärmeföretagen och övriga undertecknare åtar sig, liksom den samlade listan med förväntningar på omvärlden. 

Mer information

Lina Enskog Broman, ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla, 08-677 27 16, lina.enskog.broman@energiforetagen.se

Annika Johannesson, kommunikationsansvarig,
0734-25 25 64, annika.johannesson@energiforetagen.se