Energibranschen är Sveriges mest attraktiva – igen!

Publicerat av: Eva Rydegran ·

PRESSMEDDELANDE 23-04-25. Energibranschen blev återigen den mest attraktiva branschen att jobba i enligt Nyckeltalsinstitutets kartläggning. Inte nog med det – Uniper ligger i topp som mest attraktiv arbetsgivare och Luleå Energi toppar jämställdhetsligan.

Energibranschens företag har det högsta medianvärdet av alla branscher och uppvisar bättre värden än medianvärdet för svenskt arbetsliv inom samtliga nio områden som ingår i attraktiv arbetsgivarindex. Framför allt satsar branschen mycket tid på kompetensutveckling. Sjukfrånvaron, speciellt långtidssjukfrånvaron, är låg och chefstätheten är större än i många andra branscher. Sammantaget gör detta att branschen är den mest attraktiva i svenskt arbetsliv.

– Med närmare 30 företag inom energibranschen som underlag kan vi konstatera att branschen tillhör de allra mest attraktiva och jämställda i svenskt arbetsliv. Företag från branschen har allra högst poäng i både Attraktiv arbetsgivarindex och Jämställdhetsindex. Även inom hälsa, mätt som Nyckeltalsinstitutets hälsoindex, finns energibranschen med bland de mest hälsosamma branscherna. Det säger Tina Ekström, vd Nyckeltalsinstitutet.

– För andra året i rad blir energibranschen mest attraktiv bransch. Det gör mig förstås väldigt stolt. Det är ett kvitto på att våra medlemsföretag verkligen är bra arbetsgivare och erbjuder schyssta villkor. Det här behöver vi nu hjälpas åt att sprida, för ju fler som känner till det desto bättre, eftersom hela branschen behöver mycket ny arbetskraft framöver, säger Åsa Pettersson, vd Energiföretagen Sverige.

Jämställdhetsindex:

Trots en ojämställd grundstruktur, 30 procent av de anställda är kvinnor, 70 procent män, ger branschen kvinnor och män likartade möjligheter på ett sätt som få andra branscher gör. Framför allt noteras att i branschen har både kvinnor och män låg långtidssjukfrånvaro, det är jämställda anställningsformer och lönestrukturer, och de flesta företag har åtminstone 40 procent kvinnor i högsta ledningsgrupperna. Bland övriga branscher är det bara statliga myndigheter och kommunala bolag som har motsvarande höga jämställdhet, mätt som Nyckeltalsinstitutets Jämställdhetsindex.

Hälsoindex:

Även om ett par andra branscher visar bättre värden i Nyckeltalsinstitutets Hälsoindex än vad energibranschen gör uppvisar ändå energibranschen generellt goda värden på hälsostatus. Speciellt noteras en låg andel anställda som gått in i en långtidssjukfrånvaro, samt en låg andel anställda i riskzonen för långtidssjukfrånvaro. Generellt har branschen en hög andel friska medarbetare. Sammantaget placerar sig energibranschen på en delad tredje plats i Nyckeltalsinstitutets Hälsoindex.

Uniper årets mest Attraktiva arbetsgivare

Uniper är en arbetsgivare med låg turbulens bland medarbetarna vilket indikerar hög vilja till att vilja stanna kvar, och att det är en arbetsgivare som satsar mycket på sina medarbetares utveckling. De har bra resultat inom samtliga områden, och har jämfört andra arbetsgivare i branschen lyckas extra väl med låga avgångstal. Uniper har mycket goda resultat i sina rekryteringsprocesser och är en arbetsgivare som erbjuder trygga och hälsosamma arbetsvillkor med stora möjligheter till intern utveckling.

– Jag är oerhört stolt över den här utmärkelsen. Vi har ända sedan starten 2016 arbetat konsekvent med att skapa en företagskultur där medarbetarna trivs och utvecklas. Det är så klart mycket positivt när vi är framgångsrika i våra affärer och presterar bra resultat. Men den största glädjen för mig som VD, är ändå att se medarbetare som växer, utvecklas och vågar ta ansvar – både i yrkesrollen och som individer, säger Johan Svenningsson, vd Uniper Sverige.

På delad tredje plats på topplistan över mest attraktiva arbetsgivare finner vi ytterligare två medlemsföretag; Dala Energi och Ellevio.

Luleå Energi Sveriges mest jämställda arbetsplats

På Luleå Energi har män och kvinnor lika möjligheter oavsett om det gäller chefskap, sysselsättningsgrad eller föräldraledighet. De har en jämställd högsta ledningsgrupp och har 55 procent jämställda yrkesgrupper som, i jämförelse med svenskt arbetslivs knappt 20 procent, är mycket bra.

– Vi är väldigt stolta över att rankas så högt inom jämställdhet. Resultatet i Jämix är ett kvitto på att vi, på riktigt, är en sund och attraktiv arbetsgivare. Vi är ödmjuka inför fortsättningen, då vi vet att det finns mycket kvar att göra. Däremot är vi tacksamma att ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete ger resultat, säger Katharina Frank, chef HR och Hållbarhet, Luleå Energi.

Topplistan i Attraktiv Arbetsgivarindex® 2022:

  1. Uniper
  2. Byggföretagen
  3. Dala Energi och Ellevio AB

Topplistan i Jämställdhetsindex JÄMIX® 2022:

  1. Luleå energi
  2. Göteborgs Hamn AB och Sveriges Radio och Kriminalvården
  3. Fujitsu Sweden AB

Prisutdelning

Stora Nyckeltalsdagen äger rum den 28 april kl. 08.30 – 12.00 i Bygget konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm. Prisutdelning sker kl. 11.10. Anmälan sker till kjell@nyckeltal.se.

Fakta om kartläggningen

Kartläggningen baseras på insamlad statistik från 2022 och har genererats från en unik databas, med information om drygt 700 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor, från cirka 360 företag och organisationer.

Kategorin Attraktiv arbetsgivarindex baseras på faktorer som exempelvis tillsvidareanställningar, lika chefskarriär, gruppstorlek, kompetensutveckling och sjukfrånvaro.

Jämställdhetsindex baseras på faktorer som lika arbetsvillkor för män och kvinnor som lön, ledningsgrupp, föräldraskap, deltid och visstidsanställning.

Kategorin Hälsoindex baseras till exempel på faktorerna sjukfall, rehabresultat, sjukfrånvaro, friskvård och arbetsmiljöarbete.

Ta del av hela kartläggningen tillsammans med ännu mer intressanta resultat och analyser i Nyckeltalsinstitutets årsrapport.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Greta Hjortzberg

Greta Hjortzberg

Ansvarig kompetensförsörjning
Enhet: Kommunikation
Telefon: 08-677 26 37
E-post: greta.hjortzberg@energiforetagen.se