Kommunpolitikernas oro: inte ens hälften tror att de kan möta framtidens elbehov på ett bra sätt

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

PRESSMEDDELANDE 26 JUNI – Omkring hälften av Sveriges kommunpolitiker är osäkra på om deras kommun kan möta framtida elbehov på ett bra sätt redan inom fem år. Detta enligt en färsk mätning som Demoskop genomfört på uppdrag av Energiföretagen. Störst oro finns i södra Sverige och i de större städerna. Detta samtidigt som kraftslagsdebatten fortsätter på lokal nivå. 

Näringsliv, myndigheter och politik är överens: efterfrågan på el kommer fördubblas till 2045. Den stora majoriteten av svenska kommunpolitiker instämmer i att elbehovet i deras kommun kommer att öka på kort och lång sikt. Hela 84 procent menar att kommunens elbehov kommer att öka eller öka kraftigt på fem års sikt. 

Samtidigt är omkring hälften av Sveriges kommunpolitiker osäkra på om deras kommun kan möta framtida elbehov på ett bra sätt redan inom fem år. Tre av tio menar till och med att deras möjlighet att möta behovet på fem års sikt är dåligt eller mycket dåligt. Nio av tio menar att den största konsekvensen av att inte kunna möta elbehovet är att företag och industrier väljer att etablera sig någon annanstans. Något som kommer att påverka såväl svensk arbetsmarknad som Sveriges konkurrenskraft. Bland de kommunpolitiker som anger att deras kommun har en dålig förmåga att möta ett ökande elbehov ser hela 86 procent att detta gör det svårare för företag och industrier att etablera sig i kommunen.  

– Nu har vi svart på vitt hur Sveriges kommunpolitiker ser på det växande elbehovet. Det är därför av största vikt att regeringen ökar takten ytterligare i att genomföra nödvändiga lagändringar och utökade resurser till myndigheter och förenkla tillståndsgivningen för elnät och elproduktion. Annars riskerar politikernas oro om att industrier  etablerar sig i våra grannländer bli sann. Konsekvensen skulle bli att Sverige tappar både arbetstillfällen och konkurrenskraft, säger Åsa Pettersson, vd Energiföretagen.   

I kommunerna pågår alltjämt kraftslagsdebatten 

Att alla fossilfria kraftslag behövs är något som nästan alla partier är överens om på nationell nivå. Men bland kommunpolitiker pågår fortsatt kraftslagsdebatten. Energiföretagens undersökning pekar på en tydlig tendens i att Moderaternas, Sverigedemokraternas, Kristdemokraternas och Liberalernas kommunpolitiker är mer positiva till kärnkraft och samtidigt mer negativa till vindkraft samtidigt som Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och Miljöpartiets lokala företrädare är mer positiva till vindkraft och mer negativa till kärnkraft.  

– Även om kraftslagsdebatten inte hörs i riksdagens kammare lika tydligt längre, så måste vi vara medvetna om att den i allra högsta grad är levande i stora delar av landet. Jag tror våra kommunpolitiker måste förstå att med företag som etablerar sig och erbjuder arbeten, så måste man också välkomna de elnät och den elproduktion som förser samhället med el. Man kan inte fortsätta att säga ”gärna elproduktion, men inte hos oss”. Här har samtliga partier ett internt arbete att göra, säger Åsa Pettersson, vd Energiföretagen.

Länk till underlag från mätningen. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Viktor Nordqvist

Viktor Nordqvist

Pressansvarig
Enhet: Kommunikation
Telefon: 08-677 25 61
Mobil: 070-164 44 61
E-post: viktor.nordqvist@energiforetagen.se