Boverkets rapport Byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv (2015:35)

Läs hela remissvaret(öppnas i nytt fönster)