Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (SOU 2016:31) 

Läs hela remissvaret(öppnas i nytt fönster)