Energimarknadsinspektionens rapport Slopad schablonavräkning för timmätta kunder?

Läs hela remissvaret(öppnas i nytt fönster)