Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Förslag till ny lag om strålskydd.

Läs hela remissvaret(öppnas i nytt fönster)