Yttrande över Energimyndighetens rapport kontrollstation 2017 - för elcertifikat - delredovisning 2 och förslag till kvoter för 18 TWh till 2030

Läs hela remissvaret(öppnas i nytt fönster)