Remittering av Europeiska Kommissionens förslag COM (2016) 479 om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)

Läs hela remissvaret(öppnas i nytt fönster)