Remissvar på Förslag till strategi för ökad användning av solel samt Förslag till heltäckande solelstatistik

Läs hela remissvaret(öppnas i nytt fönster)