Bonus–malus-system för nya lätta fordon samt Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och diesel