Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018