Energiföretagens synpunkter på reviderat direktiv om förnybar energi KOM