Remiss av Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EI FS 2017:x) om skyldighet att informera elanvändare om leveranssäkerheten i elnätet