Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remissvar av betänkandet Skatt på finansiella transaktioner (SOU 2016:76)

Huvudinnehåll