Energiföretagens synpunkter rörande förslag till metod för kapacitetsberäkningsmetod för den nordiska kapacitetsberäkningsregionen

Enligt bestämmelserna i kommissionsriktlinjen om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM), har de Nordiska systemoperatörerna tagit fram ett förslag till en gemensam samordnad kapacitetsberäkningsmetod för dagen-före och intradagmarknaden i den nordiska kapacitetsberäkningsregionen.
Läs remissvaret här