Remiss av departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (ds. 2017:7)