Remissvar av Balansansvarsavtalet för el (AVTAL/2628-1)