Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till strukturella förändringar i förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten