Remissyttrande över promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft, daterad 2017-06-29