Remissvar av betänkande Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet