Remissvar av Finansdepartementets promemoria "En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik"